Delårsrapport januari – juni 2024

Premieinkomst och resultat före skatt ökade med 5 % April - juni 2024* Premieinkomst, brutto ökade med 5 % till 284 205 KSEK (271 647) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 6 % till 285...

Nytt antal aktier och röster i Solid Försäkring

Antalet aktier och röster i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (”Solid Försäkring”) har förändrats med anledning av beslut på Solid Försäkrings årsstämma den 25 april 2024. Stämman...

Delårsrapport januari – mars 2024

Resultat före skatt ökade med 9 % Januari - mars 2024* Premieinkomst, brutto minskade med 6 % till 262 474 KSEK (279 960) Premieintäkter, för egen räkning minskade med 1 % till 277 804 KSEK...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 kl. 16:00 på Landskronavägen 23 i Helsingborg. Inregistreringen börjar kl....

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Rekordresultat för helåret 2023 - Stark utveckling i finansrörelsen i det fjärde kvartalet - premieinkomst i nivå med föregående år Oktober - december 2023* Premieinkomst, brutto ökade till...

Delårsrapport januari – september 2023

Kraftigt förbättrat resultat som en följd av stark utveckling i finansrörelsen Juli - september 2023* Premieinkomst, brutto minskade med 8 % till 280 340 KSEK (304 182) Pemieintäkter, för egen...

Delårsrapport januari – juni 2023

Kraftigt förbättrat resultat - premieintäkter i linje med föregående år April - juni 2023*Premieinkomst, brutto minskade med 7 % till 271 647 KSEK (291 855)Premieintäkter, för egen räkning...

Nytt antal aktier och röster i Solid Försäkring

Antalet aktier och röster i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (”Solid Försäkring”) har förändrats med anledning av beslut på Solid Försäkrings årsstämma den 26 april 2023. Stämman...

Delårsrapport januari – mars 2023 (Q1)

Stark utveckling både i försäkrings- och finansrörelsen Januari - mars 2023* Premieinkomst, brutto ökade med 4 % till 279 960 KSEK (270 081) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 4 %...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 kl. 15:30 på Landskronavägen 23 i Helsingborg. Inregistreringen börjar...

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning 2022

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2022 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen...

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Högsta kvartalsresultatet i Solid Försäkrings historia Oktober - december 2022* Premieinkomst, brutto ökade med 2 % till 285 803 KSEK (281 012) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 7...

Solid Försäkring förvärvar Car Protect AS

Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) har tecknat avtal om att förvärva Car Protect AS i en inkråmsaffär. Car Protect är en norsk försäkringsförmedlare av bilgarantier med...

Solid Försäkring tecknar avtal med Collector Bank

Solid Försäkring AB (Publ) (”Solid”) har tecknat avtal med Collector Bank om att tillhandahålla betalskyddsförsäkringar i Sverige och Norge. Collector Bank kommer att erbjuda sina kunder...

Delårsrapport januari – september 2022 (Q3)

Högsta resultatet för försäkringsrörelsen i Solid Försäkrings historia (tekniskt resultat) Juli - september 2022* Premieinkomst, brutto ökade med 12 % till 304 182 KSEK (272 151)...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 september 2022. Styrelsen har beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler, att stämman...

Delårsrapport januari – juni 2022 (Q2)

Premieintäkterna steg med 13 % och det tekniska resultatet med 37 % i Q2 April-juni 2022* Premieinkomst, brutto ökade med 19 % till 291 855 KSEK (244 395) Premieintäkter, för egen räkning...

Delårsrapport januari – mars 2022

Stark inledning på året med tillväxt i premieintäkter och tekniskt resultat Januari - mars 2022* Premieinkomst, brutto ökade med 25 % till 270 081 KSEK (215 863) Premieintäkter, för egen...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras...

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning 2021

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2021 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen...

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Oktober - december 2021* Premieinkomst, brutto ökade med 13 % till 281 012 kSEK (247 702) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 12 % till 258 486 kSEK (231 553) Tekniskt resultat minskade...

Solid Försäkring tecknar avtal med Svea Bank

Solid Försäkring AB (Publ) (”Solid”) har tecknat avtal med Svea Bank och dess verksamhet säljfinans. Svea Bank kommer att erbjuda sina kunder en betalförsäkring som täcker månadsbeloppet...