Vid årsstämman 2024 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Catarina Ericsson, som är medlem av FAR, utsågs till huvudansvarig revisor.

PwC Sweden
SE-113 97 Stockholm | Torsgatan 21
www.pwc.se