Vid årsstämman 2021 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med Daniel Eriksson som huvudansvarig revisor, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Daniel Eriksson har varit Solid Försäkrings revisor sedan 2016, men ersattes den 14 juli 2021 av Jesper Nilsson som är Solid Försäkrings nuvarande huvudansvariga revisor. Både Daniel Eriksson och Jesper Nilsson är medlemmar i FAR. Ernst & Young Aktiebolag har varit det registrerade revisionsbolaget för Bolaget sedan 2013.

Ernst & Young
Hamngatan 26, våning 11,
111 47 Stockholm.