Solid Försäkring har följande finansiella mål på medellång sikt:

  • Årlig tillväxt i premieintäkter om 4-7 procent. Därutöver avser Solid Försäkring att växa genom selektiva förvärv.
  • Bibehålla en totalkostnadsprocent understigande 90 procent.
  • Uppnå en avkastning på RoNAV (2) överstigande 14 procent.
  • Bibehålla en solvenskapitalkvot minst uppgående till 150 procent.