18 juli 2024
Delårsrapport Q2 2024
5 april, 2024
Solvens och verksamhetsrapport 2023
20 mars 2024
Års- och hållbarhetsredovisning 2023
21 juli 2023
Delårsrapport Q2 2023
5 april, 2023
Solvens och verksamhetsrapport 2022
21 mars 2023
Årsredovisning 2022
21 juli, 2022
Delårsrapport Q2 2022
8 april, 2022
Solvens och verksamhetsrapport 2021
22 mars, 2022
Årsredovisning 2021
November, 2021
Delårsrapport januari - september 2021
2020
Årsredovisning 2020
2020
Information om ersättningssystem 2020
2020
Solvens- och verksamhetsrapport 2020
2019
Årsredovisning 2019
2019
Information om ersättningssystem 2019
2019
Solvens- och verksamhetsrapport 2019
2018
Årsredovisning 2018
2018
Information om ersättningssystem 2018
2018
Solvens- och verksamhetsrapport 2018
Marcus Tillberg
Marcus Tillberg
CEO
Telefon:
070-378 20 65
Sofia Andersson
Sofia Andersson
CFO
Telefon:
070-042 11 77
Johan Hähnel
Johan Hähnel
Head of IR
Telefon:
070-605 63 34