Solid Försäkring har en datadriven prissättningsstrategi där riskbaserade beräkningar har en central roll. Prissättningen av försäkringsprodukterna bygger på fyra delar som utgörs dels av historiska data och framåtblickande prognos över försäkringsanspråk och skadeersättning samt administrativa kostnader och andra kostnader för den specifika produkten (OPEX). Efter detta adderar Solid Försäkring en acceptabel marginal och, beroende på betalningsmodell, en partnerkommission. Dessa fyra faktorer resulterar sedan i den slutliga prissättningen av produkten. Solid Försäkring tillämpar även en strukturerad process för uppföljning av försäkringsportföljernas utfall.