Försäkringsverksamheten är indelad i de tre segmenten ProduktTrygghet och Assistans. Nedan beskrivs respektive området närmare.

Produkt

Inom segmentet Produkt erbjuder Solid allriskförsäkringar och självriskeliminering för ett brett spann av produktkategorier i form av såväl individuella försäkringar som gruppförsäkringslösningar (i huvudsak obligatoriska gruppförsäkringar). Solid  har en särskilt stark position inom cyklar och hemelektronik i Sverige och Norge baserat på starka och långtgående relationer med stora detaljhandelskedjor. Utöver cyklar och hemelektronik erbjuder vi även allriskförsäkringar och självriskeliminering för produkter såsom vitvaror, trädgårdsredskap, glasögon, klockor och smycken.

Trygghet

Inom segmentet Trygghet ingår inkomstförsäkring, betalskyddsförsäkring (PPI), ID-stöldförsäkring och olycksfallsförsäkring. Genom Solid Försäkrings inkomstförsäkring garanteras försäkringstagaren upp till 80 procent av lönen, även om personen tjänar över A-kassans ersättningstak.

PPI erbjuds till kunder i Sverige i form av obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar. I övriga nordiska länder där Solid är verksamt distribueras individuella försäkringar. PPI kan tecknas i det fall försäkringstagaren har ett lån eller en kredit och innebär att försäkringstagaren får ersättning som motsvarar kostnaden för lånet eller krediten varje månad i upp till 12 månader. Den obligatoriska gruppförsäkringen innebär att kunder som tecknar ett lån eller kredit hos en kreditgivare som distribuerar Solid Försäkrings PPI-produkter och som uppfyller förutsättningarna för att omfattas av PPI-produkten automatiskt omfattas av en obligatorisk gruppförsäkring utan extra kostnad i exempelvis tre månader efter tecknat lån eller kredit.

Solid Försäkrings ID-Skydd Plus är ett ID-skydd som hjälper försäkringstagaren att förebygga och upptäcka identitetsstöld samt begränsa eventuella ekonomiska förluster som uppstått till följd av identitetsstöld.

Olycksfallsförsäkringen förmedlas åt Chubb European Group SE som är försäkringsgivare. En olycksfallsförsäkring innebär att försäkringstagaren kan få ersättning för kostnader i samband med en olycksfallsskada.

Försäkringar inom Trygghet förmedlas i princip uteslutande genom partners såsom banker och kreditinstitut.

Assistans

Inom segmentet Assistans erbjuder Solid Försäkring vägassistans, försäkringar kopplade till fordonsgarantier och den nyligen lanserade Självriskhjälpen (avdragsgilla kostnader) samt olika försäkringsprodukter riktade till resebranschen.

Vägassistans innebär att försäkringstagaren kan få assistans till exempel vid punktering och motorstopp samt ersättning för bland annat hyrbil och hotell. Solid Försäkring har ett samarbete med SOS International, vilket innebär en enkel kontaktväg genom ett telefonsamtal. Vägassistans förmedlas både genom partners, till exempel bilhandlare, bilreparatörer och butiker men även direkt till konsumenter.

Försäkringar kopplade till fordonsgarantier innebär att Solid Försäkring tillhandahåller ett koncept åt fordonshandlare som innebär att dessa får möjlighet att erbjuda kunder som köper ett fordon att teckna garanti för det införskaffade fordonet. Solid Försäkring ingår samtidigt försäkringsavtal med fordonshandlaren som innebär att fordonshandlarens risk för ersättningsbart fel under den utställda garantin, enligt respektive garantivillkors omfattning, försäkras hos Solid Försäkring. Bilgarantiförsäkringen förmedlas i dagsläget till fordonshandlare av anknutna ombud.

Självriskhjälpen är ett komplement till den ordinarie fordonsförsäkringen och innebär reducering eller eliminering av självrisk vid till exempel stöld, olycka eller inbrott i fordonet. Självriskhjälpen förmedlas både genom partners, till exempel bilhandlare, bilreparatörer och butiker men även direkt till konsumenter.

Solid Försäkrings reseförsäkringar utgörs bland annat av reseförsäkringar och avbeställningsskydd som distribueras både via resebyråer och direkt till konsument.