Solid Försäkrings affärsmodell består av försäljning av olika typer av skadeförsäkringar. Som försäkringsgivare har Solid Försäkring ett ansvar att täcka skadeersättning vid faktiska och förväntade försäkringsskador som försäkringstagaren kan drabbas av. Premieinkomsterna måste därför vara avvägda så att de dels täcker bolagets skadekostnader, dels täcker övriga driftskostnader och gör det möjligt att ha en acceptabel vinstmarginal.