Lars Nordstrand
Lars Nordstrand

Ordförande

Född 1951. Ordförande sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand i humaniora samt civilekonom. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring och styrelseledamot i i Resurs Holding.

Innehav i Solid Försäkring AB: 14 499 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

Fredrik Carlsson
Fredrik Carlsson

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Resurs Holding och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Innehav i Solid Försäkring AB: 33 725 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

David Nilsson Sträng
David Nilsson Sträng

Styrelseledamot

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högskoleingenjörsexamen från Högskolan i Halmstad. Styrelseledamot i Digimail Sverige AB och SmartRefill i Helsingborg AB. Verkställande direktör för SmartRefill i Helsingborg AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Get AI Sweden AB och Noboto Innovation AB. Styrelseledamot i Della8 AB, Hetch AB, Helsingborgs IF AB, Loop capital, Get AI Sweden, Noboto Innovation. Verkställande direktör för Hetch AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Marita Odélius Engström
Marita Odélius Engström

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad revisor. Tidigare VD i Fora AB och CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Resurs Holding.

Innehav i Solid Försäkring AB: 2 340 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Lisen Thulin
Lisen Thulin

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen samt Master of Business Administration från Stockholms universitet.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Nordnet Pensionsförsäkring AB. Verkställande direktör för Akademikertjänst I.A.S Aktiebolag och Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm.

Innehav i Solid Försäkring AB: 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare