Lars Nordstrand
Lars Nordstrand

Ordförande

Född 1951. Ordförande sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i humaniora från Uppsala universitet. Lärarexamen samt studier i nationalekonomi, företagsekonomi och statskunskap vid Umeå universitet. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB. Styrelseordförande i Anticimex försäkringar AB, EAL Insurance AB och Euro Accident Livförsäkring AB. Styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelsesuppleant i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelseledamot i Masama AB och Resurs Holding AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 16 000aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

Fredrik Carlsson
Fredrik Carlsson

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA från Nijenrode University, The Netherlands Business School. Kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Sönerna Carlsson Family Office AB. Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Resurs Holding AB samt Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Innehav i Solid Försäkring AB: 33 725 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

David Nilsson Sträng
David Nilsson Sträng

Styrelseledamot

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högskoleingenjörsexamen från Högskolan i Halmstad. Tidigare VD för SmartRefill i Helsingborg AB. Styrelseordförande i Hetch AB och Get AI Sweden AB. Styrelseledamot i Digimail Sverige AB, SmartRefill i Helsingborg AB och Invest in Skåne AB. Styrelsesuppleant i Interia Design AB.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Hetch AB. Styrelseordförande i Noboto Innovation AB. Styrelseledamot i Della8 AB, Hetch AB, Helsingborgs IF AB, Invest Tech Loop 1, Tech loop Capital AB och Techning AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Marita Odélius
Marita Odélius

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:Civilekonom. Auktoriserad Revisor. Tidigare VD i Fora AB. Group CFO och Head of Processes & Synergies, Skandia Nordic.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Resurs Holding AB och Movestic Livförsäkrings AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 2 340 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Lisen Thulin
Lisen Thulin

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen samt Master of Business Administration från Stockholms universitet. Styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och Modernac.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Akademikertjänst I.A.S Aktiebolag och Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm. Styrelseledamot i Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 1 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare