Lars Nordstrand
Lars Nordstrand

Ordförande

Född 1951. Ordförande sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i humaniora från Uppsala universitet. Lärarexamen samt studier i nationalekonomi, företagsekonomi och statskunskap vid Umeå universitet. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB. Styrelseordförande i Anticimex försäkringar AB, EAL Insurance AB och Euro Accident Livförsäkring AB. Styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelsesuppleant i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Styrelseledamot i Masama AB och Resurs Holding AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 16 000aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

Martina Skande
Martina Skande

Styrelseledamot

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen inom företagsekonomi från Lunds universitet. Tidigare vice VD samt Chief Product & Marketing Officer och Chief Business Development Officer på Qliro, Business Transformation Director och Nordic Commercial Director på Santander Consumer Bank samt Management Consultant på EY:s Financial Services Office.

Andra väsentliga uppdrag: VD för HYDDA, styrelseledamot i Space Flow och Envise Tech.

Innehav i Solid Försäkring AB: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

Lars Benckert
Lars Benckert

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen vid Stockholms universitet. Tidigare VD, delägare och grundare av Vardia Försäkring samt bolagsjurist på Anticimex Försäkringar och Moderna Försäkringar. Styrelseledamot Pundvar AB, Vardia Försäkring AB och Kanovill AB

Andra väsentliga uppdrag: VD och styrelseledamot Nomor Försäkring.

Innehav i Solid Försäkring AB: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

Fredrik Carlsson
Fredrik Carlsson

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA från Nijenrode University, The Netherlands Business School. Kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Sönerna Carlsson Family Office AB. Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Innehav i Solid Försäkring AB: 33 725 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare

Marita Odélius
Marita Odélius

Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:Civilekonom. Auktoriserad Revisor. Tidigare VD i Fora AB. Group CFO och Head of Processes & Synergies, Skandia Nordic.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Resurs Holding AB och Movestic Livförsäkrings AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 2 340 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare.

Lisen Thulin
Lisen Thulin

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen samt Master of Business Administration från Stockholms universitet. Styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och Modernac.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Akademikertjänst I.A.S Aktiebolag och Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm. Styrelseledamot i Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Innehav i Solid Försäkring AB: 1 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare