Enligt Solid Försäkrings styrelses utdelningspolicy avser Bolaget att utbetala en årlig utdelning motsvarande minst 50 procent av årets resultat från och med för räkenskapsåret 2022. Utdelningspolicyn är villkorad av målet avseende solvenskapitalkravskvoten och att inga eventuella större förvärv genomförs.

Marcus Tillberg
Marcus Tillberg
CEO
Telefon:
070-378 20 65
Sofia Andersson
Sofia Andersson
CFO
Telefon:
070-042 11 77
Johan Hähnel
Johan Hähnel
Head of IR
Telefon:
070-605 63 34