Solids aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SmallCap).

ISIN-kod: SE0017082548
LEI-kod: 529900JIV2O9HEPWIN77
Kortnamn: SFAB
Totalt antal aktier: 19 283 522
Handelspost: 1 aktie