Nytt antal aktier och röster i Solid Försäkring

Antalet aktier och röster i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (”Solid Försäkring”) har förändrats med anledning av beslut på Solid Försäkrings årsstämma den 25 april 2024. Stämman...

Delårsrapport januari – mars 2024

Resultat före skatt ökade med 9 % Januari - mars 2024* Premieinkomst, brutto minskade med 6 % till 262 474 KSEK (279 960) Premieintäkter, för egen räkning minskade med 1 % till 277 804 KSEK...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 kl. 16:00 på Landskronavägen 23 i Helsingborg. Inregistreringen börjar kl....

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Rekordresultat för helåret 2023 - Stark utveckling i finansrörelsen i det fjärde kvartalet - premieinkomst i nivå med föregående år Oktober - december 2023* Premieinkomst, brutto ökade till...