Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Rekordresultat för helåret 2023 - Stark utveckling i finansrörelsen i det fjärde kvartalet - premieinkomst i nivå med föregående år Oktober - december 2023* Premieinkomst, brutto ökade till...