Delårsrapport januari – mars 2022

Stark inledning på året med tillväxt i premieintäkter och tekniskt resultat Januari - mars 2022* Premieinkomst, brutto ökade med 25 % till 270 081 KSEK (215 863) Premieintäkter, för egen...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras...

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning 2021

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2021 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen...

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Oktober - december 2021* Premieinkomst, brutto ökade med 13 % till 281 012 kSEK (247 702) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 12 % till 258 486 kSEK (231 553) Tekniskt resultat minskade...

Solid Försäkring tecknar avtal med Svea Bank

Solid Försäkring AB (Publ) (”Solid”) har tecknat avtal med Svea Bank och dess verksamhet säljfinans. Svea Bank kommer att erbjuda sina kunder en betalförsäkring som täcker månadsbeloppet...