5 mars 2024 11:30 Regulatoriskt

Valberedningens förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2024

Valberedningen för Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 25 april 2024.

Valberedningen föreslår sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, Marita Odélius och Lisen Thulin. David Nilsson Sträng har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Martina Skande och Lars Benckert. Martina Skande är född 1975 och svensk medborgare. Martina Skande är sedan 2022 VD för HYDDA. Innan sin roll på HYDDA var Martina Skande vice VD samt Chief Product & Marketing Officer och Chief Business Development Officer på Qliro. Tidigare har Martina Skande bland annat varit Business Transformation Director och Nordic Commercial Director på Santander Consumer Bank samt Management Consultant på EYs Financial Services Office. Martina Skande är även styrelseledamot i Space Flow och tidigare inom EnviseTech AB. Martina Skande har en magisterexamen inom företagsekonomi från Lunds universitet.

Lars Benckert är född 1969 och svensk medborgare. Lars Benckert är sedan 2021 VD för Nomor Försäkring där han även är styrelseledamot. Innan sin roll på Nomor Försäkring var Lars Projektansvarig Försäkring på Nomor. Tidigare har Lars Benckert bland annat varit VD, delägare och grundare av Vardia Försäkring samt Bolagsjurist och Projektledare på Moderna Försäkringar. Lars Benckerts tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat Pundvar AB, Vardia Försäkring AB och Kanovill AB. Lars Benckert har en juristexamen vid Stockholms universitet.

Valberedningen föreslår omval av Lars Nordstrand till styrelseordförande.

Valberedningen består av Martin Bengtsson (Waldakt AB, familjen Bengtsson), Wilhelm Börjesson (Investment AB Spiltan), Jonas Strömberg (utsedd av Erik Selin), Dag Marius Nereng (Protector Forsikring) och Lars Nordstrand i egenskap av ordförande för Solid Försäkrings styrelse.