Ledande inom nischförsäkringar

Solid Försäkring är ett av de ledande nischförsäkringsbolagen i Norden inom sakförsäkringar. Vi säljer försäkringar  inom segmenten Produkt, Trygghet och Assistans. Målgruppen för produkterna utgörs av privatpersoner som huvudsakligen köper försäkringarna via våra partners i samband med att de inhandlar en produkt eller tjänst.

Våra partners finns inom många branscher och utgörs bland annat av detaljhandelskedjor, banker, kreditinstitut, resebyråer och bilhandlare som erbjuder Solids sakförsäkringar för de produkter och tjänster de säljer.

Våra samarbeten är överlag långsiktiga. Över 75 procent av Solids 25 största partners har vi samarbetat med i över fem år. Genom dessa samarbeten har vi byggt upp en kundbas på cirka 2,3 miljoner privatkunder i framförallt Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Solid har sedan starten 1993 huvudkontor i Helsingborg och uppvisade premieintäkter om drygt 1 094 Mkr år 2023.