Cirka 85 procent av Solid Försäkrings produkterbjudande förmedlas via partners, anknutna ombud eller fristående försäkringsförmedlare till kund och cirka 15 procent förmedlas direkt till kund.

De flesta av Solids samarbetspartners  erbjuder försäkringar som täcker risken för förlust av varan eller funktionsfel i eller skada på varan, att en tjänst inte kunnat utnyttjas, eller skada på eller förlust av bagage och andra risker i samband med resa. De anknutna ombud som vi samarbetar med har dock  inga egna tillstånd för försäljning av försäkringar, utan verkar istället under Solid Försäkrings tillstånd och distribuerar bolagets försäkringar som bland annat ett komplement till en vara eller tjänst kopplad till sin huvudsakliga verksamhet.

Våra anknutna ombud och övriga partners består bland annat av kreditinstitut, banker, resebyråer, detaljhandelskedjor och bilhandlare. Produkter inom Trygghet och Solids reseförsäkringsprodukter säljs i princip enbart via partners medan försäkringsprodukterna inom Produkt och Assistans (förutom reseförsäkringsprodukterna) till viss del även säljs direkt till kund.

Solid  distributionsmodell och kommersialiseringsprocess går i huvudsak ut på att bygga upp partnerskap inom relevanta produktsegment och ingå avtal med samarbetspartners. I de flesta fall sker upphandlingen i konkurrens med andra försäkringsgivare där partnern förbinder sig att inte förmedla liknande försäkringsprodukter för andra försäkringsgivare. Detta innebär i de flesta fall exklusivitet, vilket innebär att partnern enbart erbjuder sina kunder Solid Försäkrings produkter.

När konsumenten sedan har köpt eller fått en försäkring via någon av våra partners arbetar vi med eftermarknadspotentialen. Det innebär att kunden förlänger försäkringen eller köper till ytterligare försäkring. Den del av Solids försäkringar som säljs direkt till kund består till största del av eftermarknadsförsäljning, vilket innebär ett erbjudande att förlänga en försäkring eller att kunden erbjuds att teckna en individuell försäkring med motsvarande skydd som kunden tidigare fått via en obligatorisk gruppförsäkring. Förlängning av en försäkring sker i regel genom att kunden får ett erbjudande via brev, e-post eller annan digital brevlåda, där kunden aktivt måste godkänna att försäkringen löper vidare mot en kostnad.