1993-1994

Solid Försäkring grundas 1993 med huvudkontor i Helsingborg, som en del av Resurskoncernen. 1994 beviljas Solid Försäkring tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva sakförsäkringsrörelse.

1998-2001

Bolaget expanderar verksamheten till Danmark, Norge, Schweiz, och Finland.

2005-2007

Solid Försäkring förvärvar Global Reseskydd och Nord Reseskydd.

2008

Lansering av vägassistanstjänster i Sverige.

2012

Nordic Capital förvärvar majoriteten av Resurs Holding.

Solid Försäkring avyttrar hem- och bilförsäkringsportföljen till Gjensidige.

2015

Bolaget förvärvar kundregister över cykelförsäkringar i Sverige från Falck Försäkring.

2016

Resurs Holding noteras på Nasdaq Stockholm.

Bolaget avslutar ett samarbete avseende reseförsäkringar i Storbritannien.

2017

Solid Försäkring etablerar filialer i Finland och Norge.

2019

Bolaget genomför ett inkråmsförvärv av bilgarantiförmedlaren 1228 Management.

2020

Solid Försäkring genomför ett inkråmsförvärv av Sykkel Holdings register över cykelförsäkringar i Norge.

2021

Den 2 november 2021 fattade extra bolagsstämma i Resurs Holding AB beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Solid till aktieägarna i moderbolaget. Den 1 december noterades Solid Försäkring på Nasdag Stockholm.

2022

Solid Försäkring förvärvar Car Protect AS i en inkråmsaffär. Genom förvärvet breddar Solid Försäkring produktportföljen geografiskt och förstärker positionen på den norska marknaden.