1993-1994

Solid Försäkring grundas 1993 med huvudkontor i Helsingborg, som en del av Resurskoncernen. 1994 beviljas Solid Försäkring tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva sakförsäkringsrörelse.

1998-2001

Bolaget expanderar verksamheten till Danmark, Norge, Schweiz, och Finland.

2005-2007

Solid Försäkring förvärvar Global Reseskydd och Nord Reseskydd.

2008

Lansering av vägassistanstjänster i Sverige.

2012

Nordic Capital förvärvar majoriteten av Resurs Holding.

Solid Försäkring avyttrar hem- och bilförsäkringsportföljen till Gjensidige.

2015

Bolaget förvärvar kundregister över cykelförsäkringar i Sverige från Falck Försäkring.

2016

Resurs Holding noteras på Nasdaq Stockholm.

Bolaget avslutar ett samarbete avseende reseförsäkringar i Storbritannien.

2017

Solid Försäkring etablerar filialer i Finland och Norge.

2019

Bolaget genomför ett inkråmsförvärv av bilgarantiförmedlaren 1228 Management.

2020

Solid Försäkring genomför ett inkråmsförvärv av Sykkel Holdings register över cykelförsäkringar i Norge.

2021

Den 2 november 2021 fattade extra bolagsstämma i Resurs Holding AB beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Solid till aktieägarna i moderbolaget. Den 1 december noterades Solid Försäkring på Nasdag Stockholm.

2022

Solid Försäkring förvärvar Car Protect AS i en inkråmsaffär. Genom förvärvet breddar Solid Försäkring produktportföljen geografiskt och förstärker positionen på den norska marknaden.

2023

Den 1 januari 2023 förvärvade Solid Försäkring Car Protect AS i en inkråmsaffär.

Car Protect är en norsk försäkringsförmedlare av bilgarantier med mångårig erfarenhet  av den norska bilmarknaden. Genom förvärvet breddar Solid Försäkring produktportföljen geografiskt och förstärker  positionen på den norska marknaden.

2024

Den 14 februari 2024 förvärvade Solid Försäkring Svensk Bilhandelsförsäkring i en inkråmsaffär. Svensk Bilhandelsförsäkring tillhandahåller försäkringskoncept för bilgarantier i samarbete med välrenommerade bilhandlare i Sverige. Genom förvärvet stärker Solid Försäkring sin ledande position inom bilgarantier i Sverige.