Solid Försäkrings erbjudande till partners består av skräddarsydda paketerbjudanden, kundinformation, administration och hantering av anspråk på försäkringen. När ett samarbetsavtal har ingåtts planerar vi integreringsfasen tillsammans med partnern bland annat för att säkerställa att personalen får rätt utbildning, att nödvändiga specialanpassningar av system görs och att Solids erbjudande integreras på ett bra sätt med partnerns övriga affärserbjudande. Längden på sälj- och integreringsprocessen varierar beroende på typ av partner och förutsättningar.

Partnern får i vissa fall en förmedlingsprovision. Ibland kompletteras också förmedlingsprovisionen med en så kallad kvalitetsprovision där ytterligare ersättning kan utgå beroende på skadeutfallet i specifika portföljer. I andra fall erbjuder partnern sina kunder en försäkring hos Solid Försäkring utan att själv erhålla ersättning. I dessa fall handlar det ofta om att partnern bedömer att det är nödvändigt att kunna erbjuda slutkunden en försäkring på produkten eller tjänsten för att kunna ha ett konkurrenskraftigt erbjudande.