Solids försäkringar riktar sig primärt till privatpersoner i  Sverige, Norge, Danmark och Finland samt på utvalda marknader i Europa. Försäkringarna distribueras i huvudsak av ett stort antal partners, men även av anknutna ombud och fristående försäkringsförmedlare. Solids försäkringsportfölj består av många försäkringskontrakt med låga enskilda försäkringsvärden och olika löptider. Cirka 70 procent av Solid Försäkrings nuvarande slutkunder är mellan 26-65 år, varav den största kundbasen, motsvarande 21 procent, är mellan 46-55 år.