Vår tillväxtstrategi utgår från fyra hörnpelare; Nya partnersamarbeten, Ökad konverteringsgrad, Öka eftermarknadspotentialen, Förvärv.

Nya partnersamarbeten

Vi arbetar med att stärka den nordiska närvaron och utöka kundbasen inom befintliga produktsegment genom att ingå avtal med ytterligare partners på utvalda marknader. Vi fortsätter även att utveckla och komplettera produkterbjudandet för skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för såväl partners som konsumenter.

Ökad konverteringsgrad

En ökad konverteringsgrad innebär en högre andel kunder som efter ett köp hos en partner eller något av våra anknutna ombud väljer att teckna en försäkring hos Solid Försäkring. Konverteringsgraden skiljer sig åt beroende på partner, typ av försäkringsprodukt och säljkanal. Generellt sett är konverteringsgraden lägre vid köp online i jämförelse med fysisk butik för produktkategorin hemelektronik. Vi gör konstant förbättringar i befintliga affärer för att göra processen att teckna och hantera försäkringarna så enkel och effektiv som möjligt, både för partners och slutkunder.

Öka eftermarknadspotentialen

Vi arbetar löpande med att erbjuda våra kunder att förlänga försäkringen eller teckna ytterligare försäkringar. Detta görs bland annat genom att optimera produkterbjudandet anpassa kommunikationen baserad på målgrupp och produkt. Solid arbetar även med mätverktyg för att analysera genomförda kampanjer eller riktade erbjudanden till kunder.

Förvärv

Vi utvärderar attraktiva förvärvsmöjligheter för att accelerera tillväxten. Sådana förvärvsmöjligheter kan syfta till att komplettera och förbättra produkterbjudandet, påskynda en geografisk expansion, eller öka konverteringsgraden.

Sedan 2015 har Solid  genomfört sex strategiskt viktiga förvärv. 2015 förvärvades Falck Sveriges register över cykelförsäkringar i Sverige. 2019 genomförde Solid  ett inkråmsförvärv av 1228 Management, en förmedlare av bilgarantier. Under 2020 slutfördes förvärvet av Sykkel Holdings register över cykelförsäkringar i Norge som i praktiken innebar att Solid Försäkring fick rätten att förlänga cykelregistreringar för Sykkel Holdings befintliga kunder. 2022 förvärvades Car Protect AS i en inkråmsaffär. Genom förvärvet breddar Solid Försäkring produktportföljen geografiskt och förstärker positionen på den norska marknaden. 2023 förvärvades Car Protect AS i en inkråmsaffär. Car Protect är en norsk försäkringsförmedlare av bilgarantier med mångårig erfarenhet  av den norska bilmarknaden. Genom förvärvet breddar Solid Försäkring produktportföljen geografiskt och förstärker  positionen på den norska marknaden. 2024 förvärvades Svensk Bilhandelsförsäkring i en inkråmsaffär. Svensk Bilhandelsförsäkring tillhandahåller försäkringskoncept för bilgarantier i samarbete med välrenommerade bilhandlare i Sverige. Genom förvärvet stärker Solid Försäkring sin ledande position inom bilgarantier i Sverige.

Alla genomförda förvärv har gjort det möjligt för ytterligare affärsutveckling, geografisk expansion och utökad partner- och kundbas.