Delårsrapport januari – september 2023

Kraftigt förbättrat resultat som en följd av stark utveckling i finansrörelsen Juli - september 2023* Premieinkomst, brutto minskade med 8 % till 280 340 KSEK (304 182) Pemieintäkter, för egen...

Delårsrapport januari – juni 2023

Kraftigt förbättrat resultat - premieintäkter i linje med föregående år April - juni 2023*Premieinkomst, brutto minskade med 7 % till 271 647 KSEK (291 855)Premieintäkter, för egen räkning...

Nytt antal aktier och röster i Solid Försäkring

Antalet aktier och röster i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (”Solid Försäkring”) har förändrats med anledning av beslut på Solid Försäkrings årsstämma den 26 april 2023. Stämman...

Delårsrapport januari – mars 2023 (Q1)

Stark utveckling både i försäkrings- och finansrörelsen Januari - mars 2023* Premieinkomst, brutto ökade med 4 % till 279 960 KSEK (270 081) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 4 %...

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning 2022

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2022 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 kl. 15:30 på Landskronavägen 23 i Helsingborg. Inregistreringen börjar...

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Högsta kvartalsresultatet i Solid Försäkrings historia Oktober - december 2022* Premieinkomst, brutto ökade med 2 % till 285 803 KSEK (281 012) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 7...