26 april 2023 07:30 Regulatoriskt

Delårsrapport januari – mars 2023 (Q1)

Stark utveckling både i försäkrings- och finansrörelsen

Januari – mars 2023*

  • Premieinkomst, brutto ökade med 4 % till 279 960 KSEK (270 081)
  • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 4 % till 280 152 KSEK (268 594)
  • Tekniskt resultat ökade med 19 % till 39 866 KSEK (33 432)
  • Totalkostnadsprocenten förbättrades och sänktes till 88,2 % (88,4)
  • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 20 370 KSEK (-14 167) och totalavkastningen uppgick till 1,5 % (-1)
  • Resultat efter skatt ökade och uppgick till 41 508 KSEK (13 013)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,14 SEK per aktie (0,65), före och efter utspädning

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten
Marcus Tillberg, VD och Sofia Andersson, CFO kommer den 26 april 2023, klockan 10.00 att hålla en webbsänd telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Efter presentationen följer en frågestund. För att delta via webcasten gå in på länken https://ir.financialhearings.com/solid-q1-2023. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200650. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Solid Försäkrings webbsida https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer.

Kvartalsrapporter
Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till mars 2023 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och- presentationer/