31 maj 2023 17:30 Regulatoriskt

Nytt antal aktier och röster i Solid Försäkring

Antalet aktier och röster i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (”Solid Försäkring”) har förändrats med anledning av beslut på Solid Försäkrings årsstämma den 26 april 2023.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om indragning av 716 478 egna aktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. De 716 478 aktier som dragits in efter beslut av bolagsstämman den 26 april 2023 har avregistrerats hos Bolagsverket, varvid antalet aktier och röster i Solid Försäkring har minskat med 716 478.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt 19 283 522 aktier och röster i Solid Försäkring.