26 oktober 2023 07:30 Regulatoriskt

Delårsrapport januari – september 2023

Kraftigt förbättrat resultat som en följd av stark utveckling i finansrörelsen

Juli – september 2023*

 • Premieinkomst, brutto minskade med 8 % till 280 340 KSEK (304 182)
 • Pemieintäkter, för egen räkning minskade med 2 % till 275 260 KSEK (279 993)
 • Försäkringstekniskt resultat minskade med 5 % till 43 451 KSEK (45 780)
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 87,2 % (85,4)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 15 305 KSEK (621)
 • Resultat efter skatt ökade med 18 % och uppgick till 40 381 KSEK (34 177)
 • Resultat per aktie ökade till 2,13 SEK per aktie (1,71), före och efter utspädning

Januari – september 2023*

 • Premieinkomst, brutto minskade med 4 % till 831 947 KSEK (866 118)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade till 825 275 KSEK (822 488)
 • Försäkringstekniskt resultat ökade med 5 % till 124 348 KSEK (118 177)
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 87,7 % (86,9)
 • Kapitalförvaltningens resultat ökade och uppgick till 52 403 KSEK (-32 166) och totalavkastningen, från årets början, uppgick till 3,8 % (-2,2)
 • Resultat efter skatt ökade med 98 % och uppgick till 121 097 KSEK (61 196)
 • Resultat per aktie ökade till 6,31 SEK per aktie (3,06), före och efter utspädning

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten
Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO kommer den 26 oktober 2023, klockan 11.00 att hålla en webbsänd telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten.

Om du önskar delta via webbsändningen, gå in på nedan länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://ir.financialhearings.com/solid-q3-2023

För att delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001013. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Presentationsmaterialet återfinns på Solids webbsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter
Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till september 2023 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/