21 mars 2023 09:30 Regulatoriskt

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning 2022

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2022 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska.