18 april 2023 08:00 Icke-regulatoriskt

Inbjudan till presentation av Solid Försäkringsaktiebolags Q1-rapport 2023

Den 26 april kl 07.30 publiceras Solid Försäkringsaktiebolags (Publ) Q1-rapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Marcus Tillberg och CFO Sofia Andersson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken https://ir.financialhearings.com/solid-q1-2023. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200650. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Solid Försäkrings webbsida https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer.