KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 kl. 16:00 på Landskronavägen 23 i Helsingborg. Inregistreringen börjar kl....

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Rekordresultat för helåret 2023 - Stark utveckling i finansrörelsen i det fjärde kvartalet - premieinkomst i nivå med föregående år Oktober - december 2023* Premieinkomst, brutto ökade till...