KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 kl. 15:30 på Landskronavägen 23 i Helsingborg. Inregistreringen börjar...

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning 2022

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2022 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen...

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Högsta kvartalsresultatet i Solid Försäkrings historia Oktober - december 2022* Premieinkomst, brutto ökade med 2 % till 285 803 KSEK (281 012) Premieintäkter, för egen räkning ökade med 7...