31 maj 2024 17:30 Regulatoriskt

Nytt antal aktier och röster i Solid Försäkring

Antalet aktier och röster i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (”Solid Försäkring”) har förändrats med anledning av beslut på Solid Försäkrings årsstämma den 25 april 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om indragning av 806 169 egna aktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. De 806 169 aktier som dragits in efter beslut av bolagsstämman den 25 april 2024 har avregistrerats hos Bolagsverket, varvid antalet aktier och röster i Solid Försäkring har minskat med 806 169.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt 18 477 353 aktier och röster i Solid Försäkring.