20 mars 2024 09:30 Regulatoriskt

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns tillgängliga på svenska och engelska.