31 januari 2024 09:00 Icke-regulatoriskt

Inbjudan till presentation av Solid Försäkringsaktiebolags bokslutskommuniké 2023

Den 7 februari kl 07.30 publiceras Solid Försäkringsaktiebolags bokslutskommuniké för 2023. Klockan 11.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Marcus Tillberg och CFO Sofia Andersson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Om du önskar delta via webbsändningen, gå in på nedan länk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. 
https://ir.financialhearings.com/solid-forsakring-q4-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004956