14 februari 2024 08:30 Icke-regulatoriskt

Solid Försäkring förvärvar Svensk Bilhandelsförsäkring

Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) har tecknat avtal med Svensk Bilhandelsförsäkring AB om att förvärva verksamheten i en inkråmsaffär. Svensk Bilhandelsförsäkring AB är ett dotterbolag till Assistansbolaget Försäkring Sverige AB som tillhandahåller försäkringskoncept för bilgarantier i samarbete med välrenommerade bilhandlare i Sverige. Under 2023 uppvisade verksamheten premieinkomster om cirka 20 000 KSEK.

”Svensk Bilhandelsförsäkring är välskött och stärker vår ledande position inom bilgarantier i Sverige. Verksamheten har goda tillväxtmöjligheter och jag vill särkskilt välkomna de tre anställda som följer med till Solid Försäkring i samband med transaktionen”, kommenterar Marcus Tillberg, VD för Solid Försäkring.

Varumärket Svensk Bilhandelsförsäkring kommer att bestå och utvecklas med Solid Försäkring som ägare inom ramen för bilgarantier på den svenska marknaden.

”Försäljningen är en del i vår renodling inom vägassistans. Vi är därför mycket glada över att Svensk Bilhandelsförsäkring nu övergår till en ledande aktör inom försäkringskoncept för bilgarantier”, kommenterar Martin Jeppsson, Chief Commercial Officer på Assistansbolaget.

Ambitionen är att Solid Försäkring tar över verksamheten från och med den 1 april 2024.