8 april, 2022
Solvens och verksamhetsrapport 2021
22 mars, 2022
Årsredovisning 2021
November, 2021
Delårsrapport januari - september 2021
Marcus Tillberg
Marcus Tillberg
CEO
Telefon:
070-378 20 65
Sofia Andersson
Sofia Andersson
CFO
Telefon:
070-042 11 77
Johan Hähnel
Johan Hähnel
Head of IR
Telefon:
070-605 63 34