1 december 2021 07:00 Regulatoriskt

Idag inleds handeln i Solid Försäkrings aktie på Nasdaq Stockholm

Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktie inleds idag på Nasdaq Stockholm under kortnamnet SFAB och med ISIN-kod SE0017082548.

Noteringen av Solid Försäkring följer av att extra bolagsstämman i Resurs Holding AB (”Resurs”) den 2 november 2021 beslutade att dela ut samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare. Utdelningen verkställdes med avstämningsdag den 29 november 2021, vilket innebär att Resurs tidigare innehav av samtliga aktier i Solid Försäkring har delats ut till de som per avstämningsdagen var registrerade aktieägare i Resurs. Efter den genomförda utdelningen har Solid Försäkring omkring 29 000 aktieägare.

Solid Försäkring offentliggjorde den 22 november 2021 ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm som finns tillgängligt på Solid Försäkrings hemsida https://corporate.solidab.se/sv/borsnotering-2021/.

Det är med stor tillförsikt vi idag tar nästa steg i Solid Försäkrings utveckling mot att bli det ledande nischförsäkringsbolaget inom sakförsäkringar inte bara i Sverige utan i hela Norden. Vi har kommit långt under tiden med Resurs som ägare och ser nu fram emot att accelerera utvecklingen ytterligare för att nå våra mål. Vi välkomnar givetvis även alla Resurs ägare att fortsätta följa oss på vår resa och våra insatser för att fortsätta växa organiskt genom befintliga och nya partnersamarbeten samt genom eventuella framtida förvärv”, säger Marcus Tillberg, VD för Solid Försäkring.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen. Baker McKenzie Advokatbyrå agerar legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Tillberg, CEO, [email protected]; +46 (0)70-378 20 65
Sofia Andersson CFO, [email protected], +46 (0)70-042 11 77
Johan Hähnel, Head of IR, [email protected], +46 (0)70-605 63 34

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Modular Finance vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.