27 april 2022 07:30 Regulatoriskt

Delårsrapport januari – mars 2022

Stark inledning på året med tillväxt i premieintäkter och tekniskt resultat

Januari – mars 2022*

  • Premieinkomst, brutto ökade med 25 % till 270 081 KSEK (215 863)
  • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 14 % till 268 594 KSEK (234 847)
  • Tekniskt resultat ökade med 12 % till 33 432 KSEK (29 864)
  • Totalkostnadsprocenten uppgick till 88,4 % (87,9)
  • Kapitalförvaltningens resultat minskade och uppgick till -14 167 KSEK (23 957) och totalavkastningen uppgick till -1 % (2,1)
  • Resultat efter skatt minskade och uppgick till 13 013 KSEK (40 355)
  • Resultat per aktie minskade till 0,65 SEK per aktie (2,02), före och efter utspädning

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten

Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO kommer den 27 april 2022, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen, ring +46850558365 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/solid-q1-2022. Presentationsmaterialet återfinns på Solids webbsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till mars 2022 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.