20 april 2022 09:00 Icke-regulatoriskt

Inbjudan till presentation av Solid Försäkringsaktiebolags Q1-rapport 2022

Onsdagen den 27:e april klockan 07.30 publiceras Solid Försäkringsaktiebolags (Publ) Q1-rapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022. Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Marcus Tillberg och CFO Sofia Andersson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen går att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer.

SE: +46850558365
UK: +443333009263
US: +1 6319131422 (PIN: 94018139#)

Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/solid-q1-2022.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Solid Försäkrings webbsida https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.