22 mars 2022 09:30 Regulatoriskt

Solid Försäkringsaktiebolag årsredovisning 2021

Solid Försäkringsaktiebolag (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2021 på bolagets hemsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska.