25 oktober 2022 07:30 Regulatoriskt

Delårsrapport januari – september 2022 (Q3)

Högsta resultatet för försäkringsrörelsen i Solid Försäkrings historia (tekniskt resultat)

Juli – september 2022*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 12 % till 304 182 KSEK (272 151)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 14 % till 279 993 KSEK (246 065)
 • Tekniskt resultat ökade med 62 % till 45 780 KSEK (28 212). Exkluderat engångskostnader om 1 862 KSEK relaterade till särnoteringsprocessen 2021 ökade tekniskt resultat med 52 %
 • Totalkostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 85,4 % (89,1 %; exkl. engångskostnader 88,4 %)
 • Kapitalförvaltningens resultat uppgick till 621 KSEK (2 965)
 • Resultat efter skatt ökade med 36 % och uppgick till 34 177 KSEK (25 049)
 • · Resultat per aktie ökade till 1,71 SEK per aktie (1,25), före och efter utspädning

Januari – september 2022*

 • Premieinkomst, brutto ökade med 18 % till 866 118 KSEK (732 409)
 • Premieintäkter, för egen räkning ökade med 14 % till 822 488 KSEK (722 805)
 • Tekniskt resultat ökade med 37 % till 118 177 KSEK (86 505). Tekniskt resultat exkluderat engångskostnader ökade med 34 %
 • Totalkostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 86,9 % (88,7 %; exkl. engångskostnader 88,4 %)
 • Kapitalförvaltningens resultat uppgick till -32 166 KSEK (35 166) och totalavkastningen uppgick till -2,2 % (3,1)
 • Resultat efter skatt minskade och uppgick till 61 196 KSEK (94 651)
 • Resultat per aktie minskade till 3,06 SEK per aktie (4,73), före och efter utspädning

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller Solvens II-regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på bolagets hemsida. Förändring och jämförelsesiffror på denna sida och i övriga textavsnitt i delårsrapporten refererar till samma period föregående år. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i KSEK.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten

Marcus Tillberg, CEO och Sofia Andersson, CFO kommer den 25 oktober 2022, klockan 11.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen, ring +46856642693 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/solid-q3-2022. Presentationsmaterialet återfinns på Solids webbsida: https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kvartalsrapporter

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari-september 2022 finns tillgänglig på https://corporate.solidab.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/