solid-module-image-a

Ledande i Sverige och Norge

Sedan starten för snart 30 år sedan har Solid Försäkring byggt upp en stabil position som sakförsäkringsbolag med fokus på nischförsäkringar inom Produkt, Trygghet och Assistans med Norden som huvudmarknad.

solid-module-image-b

Tydlig affärsmodell

Solid Försäkring riktar sig mot noga utvalda nischförsäkringssegment med stabila underliggande marknader och relativt låga skadekvoter. Vi utvecklar vår affär genom att öka volymer, bland annat genom att bredda produkterbjudandet och ingå nya partnerskap, och samtidigt bibehålla låga enskilda risker för respektive segment.

solid-module-image-c

Tillväxtstrategi i Norden

Solid Försäkrings huvudsakliga tillväxtstrategi är att stärka den nordiska positionen genom att ingå samarbeten med nya strategiska samarbetspartners, utveckla samarbeten med befintliga partners, erbjuda ett tydligt och sammanhängande partner- och konsumenterbjudande och realisera eftermarknadspotentialen.

Kapitalförvaltning

Vi bedriver kapitalförvaltning för att skapa kapitalvinster på Solid Försäkrings placeringstillgångar som ska täcka försäkringsskador inom de försäkringsprodukter som har sålts.