23 maj 2022 08:00

Kraftig ökning av stulna el-cyklar med hög självrisk

Av ungefär 500 000 el-cyklar i Sverige anmäldes drygt 12 000 stulna under 2021, en ökning med nästan 30 % jämfört med året innan. Enligt Cykelbranschen ökade försäljningen av el-cyklar med 20 % under det första kvartalet 2022, vilket indikerar att fler el-cyklar kommer stjälas under 2022. Majoriteten av stölderna sker på allmän plats.

”För de flesta utgör självrisken en stor kostnad i samband med att cyklar stjäls. Många tecknar därför en självriskelimineringsförsäkring i samband med köp. Man stärker därigenom sin trygghet samtidigt som cykeln stöldskyddsmärks med dekal som gör att polisen kan spåra den för att kunna återlämna den. Det finns idag 6 miljoner cyklar i Solid Försäkrings svenska cykelregister där polisen söker på numret på dekalen”, kommenterar Anneli Liljeros, Chief Commercial Officer på Solid Försäkring.

I tillägg till det stora antalet stulna el-cyklar anmäls cirka 0,5% av Sveriges cirka 9 miljoner ”vanliga” cyklar stulna varje år. Sommaren är den period då flest cyklar stjäls och i slutet av september stjäls flest cyklar.

”Exempel på förebyggande åtgärder är att ha ett godkänt lås och att låsa fast cykeln i ramen och i ett föremål som inte går att flytta, ta av sadeln och ta med batteriet varje gång man lämnar sin el-cykel. Se även till att köpa cykeln hos en handlare som erbjuder en självriskelimineringsförsäkring med möjlighet till förlängning”, avslutar kommenterar Anneli Liljeros.

Solid Försäkrings självriskelimineringsförsäkring för cyklar erbjuds i de 650 butiker i Sverige som förmedlar Solid Försäkrings försäkringar.